نظرات مدیران آرمیتاژآقای مشایخ
مدیر
بازرگانی و فروش از افزایش 12 درصدی فروش در بازار داخلی و افزایش 15 درصدی صادرات در 9 ماهه  سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال 96 خبر داد
 مهندس وکیلی مقدم
مدیر عامل  مجموعه آرمیتاژ
در گفتگو با ریاست تامین اجتماعی
از استخدام 30 نیروی جوان از ابتدای
سال 1397 و با راه اندازی کوره
شماره 5 خبر داد و توسعه صنعت چینی بهداشتی
و جلوگیری از واردات را مهمترین هدف
 آرمیتاژ بیان نمود


مهندس سالاریه
مدیر کارخانه در گفتگو با شبکه خبر
 از راه اندازی کوره 99 متر مکعبی از ابتدای سال 1395
که  تماما با همت و تلاش و تخصص مدیران و کارکنان آرمیتاژ
به ثمر رسیده است خبر داد
     
© 2019 Armitage Sanitary Ware. All rights reserved.
آمار کل بازدید کنندگان از وب سایت آرمیتاژ